Tổng Hợp Chứng Từ Các Khoản Chi

Thứ 6, 24/09/2021, 18:24 | 339 lượt xem

Chi Phí Lương F0 Làm Việc Tại BVDC Số 6 (25/8/2021 - 15/9/2021)

Chi Phí Lương F0 Làm Việc Tại BVDC Số 8 (6/9/2021 - 15/9/2021)

Hỗ Trợ F0 Làm Việc Tại ATM OXY Chống Dịch

Chi Phí Lương F0 Làm Việc Tại BVDC Số 8 (13/9/2021)

Chi Phí Lương F0 Làm Việc Tại BV Lê Văn Thịnh

 

Chi Phí Lương F0 Làm Việc Tại BVDC Số 8

Đăng ký